Homes Logo Ett litet företag med gott hjärta
Välkommen till Homes
VÄLKOMMEN TILL
HEMTJÄNST OCH OMSORG I STOCKHOLM


Ett värdigt bemötande och god omsorg innebär för oss

• Vi pratar aldrig över huvudet på kunden.

• Kunden ska känna stor trygghet och trivsel med oss. Det uppnår vi genom förutsägbarhet, stöd och respekt.

• Vi har så stor personlig kännedom om den enskilde att vi kan mötas där hon/han befinner sig och se till den enskildes individuella behov.

• Vi respekterar alltid den enskildes integritet.

• Kunden ska ha stort inflytande och kunna de synpunkter på den hemtjänst och omsorg vi ger. Många människor med funktionshinder har svårt att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Vi arbetar aktivt för att stärka den enskildes förmåga att ha synpunkter.

• Vi vill alltid vara lösningsinriktade och se till möjligheter istället för begränsningar


Copyright © Homes 2009. All rights reserved.     Ladda ner Broschyr i PDF